Jens Mygind Bertelsen rykker for Varda Jobservice

varda

Bag enhver virksomhed findes der en god mand, og bag Varda Jobservice sidder Jens Mygind Bertelsen, som både er vellidt og god til sit daglige job som leder. Jens Mygind Bertelsen er the man in charge, ansvarlig og direktør for Varda Jobservice, og han går op i sit job med liv og sjæl. Jens Mygind Bertelsen og Varda Jobservice har derfor været super gode for hinanden og hjulpet hinanden igennem de sidste års finanskrise.

Man kan ligefrem sige, at Jens Mygind Bertelsen fra Varda Jobservice virkelig har fået virksomheden til at rykke sig de sidste år. Når man selv advokerer, at man ikke automatisk bør gøre, hvad man plejer, men stille spørgsmålet ”hvordan kan vi gøre det bedre” a la LEAN, ville det være underligt, hvis vi ikke fokuserede på at udvikle os som organisation, siger Jens Mygind Bertelsen fra Varda Jobservice. Det kan man roligt sige, at de med flere vellykkede og banebrydende udviklingsorienterede tiltag har gjort.

Reklamer

Jens Mygind Bertelsen og Varda Jobservice ser styrke

Jens Mygind Bertelsen og Varda Jobservice ser styrke, der hvor mange andre ser svagheder, og hos dem har man et motto om, at man kommer længst og skaber de bedste og mest holdbare resultater for mennesker, når man vælger at fokusere på styrker frem for svagheder.

varda jobservice

Jens Mygind Bertelsen og Varda Jobservice ser på styrke i arbejdet. Uanset hvor mange svagheder, man støder på i enkelte mennesker, er der altid også mange styrker. Det handler bare om at grave dem frem og bygge videre på dem. Fundamentet for udvikling og styrke er der i forvejen. Jens Mygind Bertelsen og Varda Jobservice ser det som deres opgave at oplyse alt det, som før lå hengemt i mørke, og det bestræber de sig på i alt deres arbejde med sagsbehandling, rådgivning og hjælp til bestyrket og forbedret ledelse.

Ifølge Jens Mygind Bertelsen og Varda Jobservice giver et målrettet og bevidst fokus på at fremhæve og stimulere styrker ved mennesker, frem for at fremhæve svagheder, meget gode og varige resultater. Mennesker kan bedst lide at få at vide, at de er gode til noget, og ved hjælp af at fremdyrke styrkerne, kan man også komme til at skabe endnu mere styrke på andre områder. Start gerne der, hvor der er noget godt at hente i menneskers ressourcer. Først derefter kan man gøre noget ved svagheder, mener Jens Mygind Bertelsen og Varda Jobservice. Hvis en præst udelukkende fortalte mennesker, hvor forkerte og fortabte de var, ville han aldrig omvende en eneste sjæl. Det er det samme i socialrådgivning. Mennesker har ikke brug for at starte der, hvor det gør mest ondt, dybt inde i svaghederne, men med det gode og stærke i dem, mener Jens Mygind Bertelsen og Varda Jobservice. Hvis man vil hjælpe andre, gør man det bedst ved at forstå og møde dem med alle de styrker og svagheder, som alle mennesker nu engang har, siger Jens Mygind Bertelsen og Varda Jobservice.

Jens Mygind Bertelsen og Varda ApS Jobservice slog et slag for de svageste

I sommeren 2005 blev der af regeringen indgået en aftale om en ny integrationsplan med navnet En NY CHANCE for ALLE. Kampagnens fokuspunkt var at yde en ekstra for kontant- og starthjælpsmodtagere, som havde været passive i mindst et år. De havde i perioden 1. juli 2006 til 30. juni 2008 mulighed for at få genoptaget deres sag, med henblik på at blive henvist til job og uddannelse, og for de, hvor dette ikke var muligt, var hensigten at få dem i beskæftigelse. Kampagnen førte de ud i livet i samarbejde med organisationen Varda ApS Jobservice, hvori Jens Mygind Bertelsen er direktør.

Målrettet indsats

Jens Mygind Bertelsen havde klare mål for Varda ApS Jobservices arbejde med kampagnen. Med Varda ApS Jobservices erfaring inden for jobområdet og Jens Mygind Bertelsens indsigt i ressourcesvage unge, var målene for kampagnen ikke at tage fejl af. Der skulle virkelig gøres en indsats.

Målene for indsatsen indebar i korte træk, at få 25 pct. af målgruppen i jobs og uddannelse, at målgruppen skulle være i stand til at forsørge sig selv i minimum 15 pct. af kampagnens periode samt at målgruppen skulle være i aktivitet i mindst 40 pct. af den tid, hvor de modtog ydelser. Samtlige af målene havde Jens Mygind Bertelsen fra Varda ApS Jobservice med sin ekspertise indenfor området været med til at godkende.

Søsat og afrundet af Varda ApS Jobservice

Da initiativet NY CHANCE TIL ALLE blev søsat i juli 2006, var Jens Mygind Bertelsen og Varda ApS Jobservice med fra den spæde start, til at lede kampagnen. Med stort engagement arbejdede Jens Mygind Bertelsen for, at sikre, at de ledige kontanthjælpsmodtagere fik deres sag gennemgået på ny samt kom i job eller uddannelse. Da Varda ApS Jobservice afsluttede kampagnen i sommeren 2008, fulgte Rambøll Management op på projektet med en tredelt evaluering. Evalueringen fokuserede blandt andet på, hvordan Varda ApS Jobservice med Jens Mygind Bertelsen i spidsen havde opfyldt initiativets målsætninger.

Jens Mygind Bertelsen er uddannet PAS-konsulent

Det er ikke sikkert, at du har hørt om ham før. Hvis du ikke har, så gør det ikke noget, da du i denne artikel får et godt indryk af, hvem Jens Mygind Bertelsen fra Varda ApS Jobservice egentlig er.

Denne artikel henvender sig især til dig, der gerne vil vide, hvem Jens er og hvad hans uddannelse egentlig betyder.

Uddannet PAS-konsulent

Som sagt så er Jens Mygind Bertelsen uddannet PAS-konsulent. Og denne uddannelse er taget via http://www.munkholm.cc/. Munkholm er et meget professionelt og anerkendt kursus- og projektcenter, hvor der bliver udviklet en række pædagogiske redskaber med henblik på at støtte børn og voksnes udvikling – både hvad angår personlig-, faglig- og socialudvikling.

Hvis du selv drømmer om at blive udstyret med en række pædagogiske redskaber, der gør dig i stand til at hjælpe andre med deres udvikling, så kan det i den grad anbefales at tage en uddannelse som PAS-konsulent. Uddannelsen gør dig i stand til at udvikle mennesker på en meget effektiv og kvalitativ måde.

Hvad er PAS egentlig for noget?

Det er bestemt ikke alle personer, der ved hvad PAS står for – og med ganske god grund. Det er nemlig et system, der ikke er almen kendt blandt befolkningen. Helt konkret står PAS for Pædagogisk Analyse System, og det er altså den uddannelse som Jens Mygind Bertelsen har taget.

PAS er et system, der er udviklet med henblik på at forandre menneskets billede af sig selv. Det vil altså sige, at systemet er værd at benytte, hvis der er tale om en person med en depression, der gerne vil have en lysere tankegang.

Pædagogisk Analyse System kan faktisk bruges inden for alle de forskellige socialområder. Det gælder både børn, voksne og faktisk også det ældre segment. Det er bl.a. derfor, at PAS-uddannelsen er så god at have, hvis du arbejder med social udvikling.