Jens Mygind Bertelsen og Varda Jobservice ser styrke

Jens Mygind Bertelsen og Varda Jobservice ser styrke, der hvor mange andre ser svagheder, og hos dem har man et motto om, at man kommer længst og skaber de bedste og mest holdbare resultater for mennesker, når man vælger at fokusere på styrker frem for svagheder.

varda jobservice

Jens Mygind Bertelsen og Varda Jobservice ser på styrke i arbejdet. Uanset hvor mange svagheder, man støder på i enkelte mennesker, er der altid også mange styrker. Det handler bare om at grave dem frem og bygge videre på dem. Fundamentet for udvikling og styrke er der i forvejen. Jens Mygind Bertelsen og Varda Jobservice ser det som deres opgave at oplyse alt det, som før lå hengemt i mørke, og det bestræber de sig på i alt deres arbejde med sagsbehandling, rådgivning og hjælp til bestyrket og forbedret ledelse.

Ifølge Jens Mygind Bertelsen og Varda Jobservice giver et målrettet og bevidst fokus på at fremhæve og stimulere styrker ved mennesker, frem for at fremhæve svagheder, meget gode og varige resultater. Mennesker kan bedst lide at få at vide, at de er gode til noget, og ved hjælp af at fremdyrke styrkerne, kan man også komme til at skabe endnu mere styrke på andre områder. Start gerne der, hvor der er noget godt at hente i menneskers ressourcer. Først derefter kan man gøre noget ved svagheder, mener Jens Mygind Bertelsen og Varda Jobservice. Hvis en præst udelukkende fortalte mennesker, hvor forkerte og fortabte de var, ville han aldrig omvende en eneste sjæl. Det er det samme i socialrådgivning. Mennesker har ikke brug for at starte der, hvor det gør mest ondt, dybt inde i svaghederne, men med det gode og stærke i dem, mener Jens Mygind Bertelsen og Varda Jobservice. Hvis man vil hjælpe andre, gør man det bedst ved at forstå og møde dem med alle de styrker og svagheder, som alle mennesker nu engang har, siger Jens Mygind Bertelsen og Varda Jobservice.

Reklamer

Jens Mygind Bertelsen og Varda ApS Jobservice slog et slag for de svageste

I sommeren 2005 blev der af regeringen indgået en aftale om en ny integrationsplan med navnet En NY CHANCE for ALLE. Kampagnens fokuspunkt var at yde en ekstra for kontant- og starthjælpsmodtagere, som havde været passive i mindst et år. De havde i perioden 1. juli 2006 til 30. juni 2008 mulighed for at få genoptaget deres sag, med henblik på at blive henvist til job og uddannelse, og for de, hvor dette ikke var muligt, var hensigten at få dem i beskæftigelse. Kampagnen førte de ud i livet i samarbejde med organisationen Varda ApS Jobservice, hvori Jens Mygind Bertelsen er direktør.

Målrettet indsats

Jens Mygind Bertelsen havde klare mål for Varda ApS Jobservices arbejde med kampagnen. Med Varda ApS Jobservices erfaring inden for jobområdet og Jens Mygind Bertelsens indsigt i ressourcesvage unge, var målene for kampagnen ikke at tage fejl af. Der skulle virkelig gøres en indsats.

Målene for indsatsen indebar i korte træk, at få 25 pct. af målgruppen i jobs og uddannelse, at målgruppen skulle være i stand til at forsørge sig selv i minimum 15 pct. af kampagnens periode samt at målgruppen skulle være i aktivitet i mindst 40 pct. af den tid, hvor de modtog ydelser. Samtlige af målene havde Jens Mygind Bertelsen fra Varda ApS Jobservice med sin ekspertise indenfor området været med til at godkende.

Søsat og afrundet af Varda ApS Jobservice

Da initiativet NY CHANCE TIL ALLE blev søsat i juli 2006, var Jens Mygind Bertelsen og Varda ApS Jobservice med fra den spæde start, til at lede kampagnen. Med stort engagement arbejdede Jens Mygind Bertelsen for, at sikre, at de ledige kontanthjælpsmodtagere fik deres sag gennemgået på ny samt kom i job eller uddannelse. Da Varda ApS Jobservice afsluttede kampagnen i sommeren 2008, fulgte Rambøll Management op på projektet med en tredelt evaluering. Evalueringen fokuserede blandt andet på, hvordan Varda ApS Jobservice med Jens Mygind Bertelsen i spidsen havde opfyldt initiativets målsætninger.